Tặng P. A.

Sân lài hoa nở trắng
Tiếng dế dịu dàng sương
Man mác nghìn xua đọng
Cành trăng đôi bóng hương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời