Gió tự đâu về? thổi đến mô?
Mấy cành sao rụng bóng hoa nô
Đây vài giọt nhẹ rơi mưa lá
Đó một màu im trải nắng hồ
Tóc vướng hơi hương vườn thuý liễu
Lòng nương tiếng địch bến vi lô
Trưa Bồng Lai khẽ rung rinh biếc
Nghiêng cả hồn thu xuống lững lờ…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời