Từ độ phòng thơ khép cánh mây
Non xanh lẻ bóng vóc thu gầy
Gió mưa đã tạnh niềm chia cách
Xa gửi buồn thương sương lá bay

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời