Mộng bén vào thơ hương phấn sanh
Ngọc Chân khôn đến mộng không thành
Nửa đời giấy trắng chưa in mộng
Biết có nghìn thu mái tóc xanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời