Năm xưa trăng đọng bến thuỳ dương
Nhịp phách mưa sa lạnh má hường
Bến cũ thuyền neo ty trúc vắng
Lòng sông trăng lặn nước đầy sương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời