Xưa ai hiền ai dữ
Gò sớm nay dừng chân
Cỏ phai màu quá khứ
Dầm áo giọt sương xuân.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời