Vườn quê hẩm hút thú ăn làm
Mỗi bận nghi tình mỗi bắt giam!
Năm nắng mười mưa thân đã dạn,
Ba cha bảy mẹ phận đành cam.
Lạnh lùng tiếng ngựa run cơn bấc!
Da diết lòng chim vọng nhành nam.
Lắm lúc thẫn thờ ven nẻo mộng,
Trời cao bể rộng giọt sương lam.

Phú Nhiêu, 1953

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời