Im lìm khói biếc khoá song xuân
Vườn xuống hoàng hôn trăng thượng tuần
Thương khóm hàn mai sầu cách biệt
Bơ phờ lả ngọn mái đông lân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời