Mở sách khôn tìm bóng mỹ nhân
Đèn treo im ỉm lắng tin xuân
Trà khuya khẽ rót hương song gió
Lòng chén nao nao trăng hạ tuần

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời