Sương lạnh thấm trăng tròn
Tờ mờ bóng nước non
Vườn cam hương thoảng nhẹ
Nhịp võng khúc ru con.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời