Anh buộc đời em bến buộc thuyền
Nước trôi thuyền trở bến nằm yên
Một mai anh thả thuyền lơi bến
Mây nước lòng em lạnh ước nguyền

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời