(Tặng Việt Tuỷ)

Rừng thu sống sót một cành xuân
Nhạn lạc đàn qua tạm nghỉ chân
Móng nhọn vô tình in mấy vết
Gió mưa ngày một khắc sâu dần

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời