Mây biếc đồng quê xuân tới đó
Cỏ thơm người cũ mộng tìm đâu
Đãi đưa hoa nở vần cô hứng
Lặng lẽ sông khơi mạch viễn sầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời