Tặng Phan Văn Dật

Muôn dặm tình xuân tin đã sang
Thềm mai sương nhuốm mộng chưa vàng
Gởi lòng nỡ mượn hương vườn khác
Thà giấc cung trung ngỡ phụ phàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời