Bóng dâu đã xế mái đầu xanh,
Mà việc chi chi cũng chửa thành!
Tình nghĩa thoảng qua cơn huyễn mộng,
Văn chương rớt lại chút hư danh!
Chừ đây mới biết vàng là quí
Năm ngoái còn mua sách để dành!
Phải quấy sự đời thôi xí xoá,
Kìa đoàn con trẻ nhịp đồng thanh…

Phú Phong, 1954

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời