Thềm xuân mấy lượt lệ hoa rơi,
Mấy lượt mưa thu liễu rối bời!
Nhớ chập chồng non mây sớm tối,
Tình lai láng biển nước đầy với.
Chiêm bao lẩn quẩn trăng dầm gối,
Tin tức nôn nao nhạn lạc trời.
Gương nhạt cảnh đời chung tấc bóng,
Tâm hồn riêng gởi nước non ai.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời