(Tặng chị Tương Phố)

Sân hoa phay pháy mưa hoàng cúc
Thuyền cỏ hiu hiu gió bích đầm
Nâng chén hương pha trà độc ẩm
Lặng nhìn thu cảnh ửng thu tâm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời