Quán trọ màn sương đắp nhớ nhung
Nằm nghe thu nguyệt khóc thu trùng
Cảnh đâu nghìn dặm in bên gối
Tuyết rụng hồn mai nửa trắng bông…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời