Chia đôi trời nước một nương dâu
Ngõ gió vườn sương trăng bạn bầu
Tìm bóng người thương trang sách cổ
Bồi hồi ngọn bấc trắng đêm thâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời