Thi Nại xưa kia vũng chiến trường,
Nổi chìm thế sự mấy sao sương?
Non cao còn thoáng hơi binh dữ,
Biển thẳm chưa phai sắc máu hường.
Gành Ráng sóng vờn gương đế bá,
Phương Mai rừng đắp vết tang thương.
Bùi ngùi ngắm cảnh quay trông lại,
Lớp lớp xa ai rộn phố phường.

1932

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời