Tặng Cao Hữu Hoành

Lặng lẽ cây sương trở gió ngàn
Trăng tà đôi giọt rụng lang can
Chùa xa riêng cảm đêm thu quạnh
Vần kệ ngân đưa giấc mộng tàn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời