A
Kiếp sau ai chớ làm người
Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay
Tuyệt mù bể nước non mây
Bụi hồng trông thẳm như ngày chưa sa
Hồi đầu yếm tận nhân gian sự
Vô dực nan tùng đế khuyết du
Kiếp tiền sinh không vụng đường tu
Thời chi để ngàn thu gương bạc mệnh
Thiên mạt giai nhân không hữu ảnh
Hầu môn khách tử dã vô gia
Tiếc thay cho điệu Cao Sơn, khúc Bạch Tuyết, mày dương liễu, mắt thu ba
Nào đã biết chữ tài hoa là thế thế?
Hồng tụ thanh sam quân thi lệ
Trót đa mang chưa dễ đã ngơ tình
Đố ai ngoảnh mặt làm thinh

B
Thuyền tình một chiếc con con
Khoan khoan tay lái ai còn đợi ai
Yêu nhau nắm áo lôi mời
Thương nhau góc bể bên giời quản xa
Thế sự nhất phù vân chi cảnh
Những ai mê mà ai tỉnh đã ai ai?
Khéo vô đoan khóc hão lại thương hoài
Thú trần giới có ăn chơi là bậc nhất
Trượng phu hà dụng phong hầu ấn
Tài tử nguyên phi nịch thế nhân
Ừ! thế thời khi giăng trong, cơn gió mát, lúc hoa xuân
Chi sự nghiệp để tình quân ngao ngán dạ?
Quân bất kiến thiên cổ hầu vương trụy lệ tàn bi an tại dã?
Thôi sử kinh an mã cũng đều sai
Hơn nhau một chén rượu mời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời