Nam đèo Ngang nắng tắt
Chiều xuống bắc Quảng Bình
Đêm Rón mưa lất phất
Mẹ kể chuyện gia đình

Mẹ bà mẹ Thừa Thiên
Vượt qua vùng giới tuyến
Thăm đứa con mười niên
Xa nhà theo kháng chiến

Một ngày mẹ gặp con
Ba nghìn ngày chẳng kể
Một ngày con gặp mẹ
Sáu trăm cây số không còn!

Bây giờ mẹ lại vô
Mắt nheo đầy tin tưởng
Buồm trắng biển nhấp nhô
Mạ xanh rờn thửa ruộng

Lũ giặc ác kia ơi!
Bay làm sao ngăn được
Những tấm lòng con người
Yêu nhau và yêu nước?

Một dòng sông Hiền Lương
Không thể nào chia xẻ
Một dòng nước sông Hương
Vẫn của con của mẹ

Mẹ yêu mẹ đợi chờ
Con yêu con phấn đấu
Hai tấm lòng ước mơ
Một ngày mai đoàn tụ

Ngày ấy đã đến rồi
Ngày ấy còn trở lại

7-55

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời