Ngày xuân viếng Phật gặp tăng
Sân liêu vẳng bến My Lăng gọi đò
Tưởng đi tìm nghĩa hư vô
Hoá vui tục luỵ hai bờ sông trôi

Mồng 2 Tết Nhâm Tuất 1982

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời