Lầu trúc vào thu chim tụ hội
Năm nay thưa vắng giọng vàng anh
Cánh rèm buông khuất người trinh thục
Ba chục đang thì khóc tuổi xanh

9-1-1992

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời