Nhà dọn vào thung, nền trống không
Phòng văn đã hoá chỗ ươm trồng
Bạn về chịu khó đi quành vậy
Chớ hỏi “nhà thơ”, hỏi “lão nông”

5-1984

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời