Mới mây, giờ đã sương sa
Sông chia cái lạnh thấm qua đôi bờ
Trách trời chẳng đủ hanh khô
Cho lòng lỡ hẹn con đò tiễn đưa

6-1981

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời