Mây sót lưng trời gợn vảy rêu
Chảy quanh lèn đá suối đìu hiu
Hẳn đồng dưới ấy đang khô cạn
Thư mấy hàng thăm cũng chắt chiu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời