Mây nhàn không xứ đến
Tụ trắng hai triền sông
Thuyền thơ nằm đợi gió
Buồm trĩu nặng nhớ nhung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời