Nhường – Yến Lan

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, chốn gửi bài
Nhường bậc ghếch chân, lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẵn khỏi vương gai

0 Bình luận

Nhớ – Yến Lan

Hăm mốt năm đi, một tháng về
Về sao lâu vậy, quá hơn đi
Đất quê vốn buộc tình ta đấy
Đỉnh Tháp Chàm kia đứng nhớ gì?

0 Bình luận
Close Menu