Nghe mưa – Yến Lan

Nằm yên dưới Trộ mưa rào
Nghe rơi giọt nặng, nghe hao mực Triều
Nước duềnh vào vũng cô liêu
Lạnh nghe vời vợi tiếng chiều đổ mưa

0 Bình luận

Mưa – Yến Lan

Chưa dứt cơn xa đến trận gần
Mưa về gõ lại nhịp quen thân
Đỏng đa áo biếc khoe hàng liễu
Càng ngắm càng nhoà dáng cố nhân

0 Bình luận
Close Menu