Đời – Yến Lan

Chúng tôi nhỏ mà đời xa rộng quá
Hạt cát reo bãi rộng thấm gì chăng
Đời có thấy trong tim đời rộn rã
Một giọt huyết cầu ngày tháng tôi lăn

0 Bình luận

Đi tìm – Yến Lan

Một bóng ra vào ngõ hẻm đêm đêm
Người trên gác luôn xì xào chỉ trỏ
Nào biết ai kia từ đại lộ đi tìm
Niềm hạnh phúc chưa đặt thành tên phố

0 Bình luận

Đi tìm – Yến Lan

Một bóng ra vào ngõ hẻm đêm đêm
Người trên gác luôn xì xào chỉ trỏ
Nào biết ai kia từ đại lộ đi tìm
Niềm hạnh phúc chưa đặt thành tên phố

0 Bình luận
Close Menu