Lộc có là bao chỉ đấu thăng,
Xây nên thi xã dễ đâu bằng.
Mở mang trí não rừng kinh điển,
Bồi bổ tâm hồn nước lễ văn.
Xướng họa cùng nhau con mắt sáng,
Chấn hưng cho kẻ tấm lòng hăng.
Bạc Liêu nổi tiếng nhiều tay giỏi,
Xui khiến gần xa hưởng ứng chăng ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời