Tủng tung tung tủng trống liên thành
Giấc ngủ không đành nửa trống canh
Nệm thúy lạnh lùng thương chiếc bóng
Gương nga thấp thoáng dọa bên mành
Từ đâu chồng vợ chia nhau rứa
Cho đó cha con cách bức mành
Thôi thế cũng là trời khiến vậy
ta nguyền vào tử với ra sanh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời