Thương chồng ai rõ bụng ta chăng ?
Trên có trời cao dưới đất bằng
Giữ dạ chẳng sờn cơn gió táp
Xót lòng còn bận đám mây giăng
Bức dây u uất bao nhiêu mối
Mở hội sầu tư biết mấy ngăn
Trước các chắp tay thơ thẩn bước
Một mình bạn với một vành trăng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời