Một bước ra đi một bước ngừng
Trông về sông Vị mắt rưng rưng
Kìa chùa Thuông Lổi then mây khoá
Nọ núi Tư Gồi vách đá dừng
Ngàn dậm đình dài thân khách lạ
Bốn bề làng khác bạn người dưng
Anh em đưa tiễn hôm nay ấy
Xin nhớ năm sau rót chén mừng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời