Ra sanh có biết gặp nhau không ?
Hay lại như người cách núi sông
Non nước tin chờ thưa cánh nhạn
Đá vàng chi quyết nhẹ lông hồng
Kêu hồn Thục Đế chim quyên rũ
Thân phận Hằng Nga bóng tỏ lòng
Nghỉ nỗi mình đây thêm lắm nỗi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời