Khỏe được như thường gánh một vai
Chữ tình xin chớ phụ lòng ai
Trăng thề còn đó trơ trơ mặt
Sấm giận vì đâu chát chát tai
Lỡ dở cái duyên mình bốn chín
Linh đinh chút phận bến mười hai
Ví chi có phép thâu đường lại
Non nước muôn trùng chẳng mấy ai.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời