Lên chơi ướm hỏi cụ Từ công
Treo ấn từ quan đã mấy đông
Ở được trên tiên là phân có
Về chi dưới tục để duyên không
Một nguồn đào biếc ai là chủ
Mười mẫu trà xanh kẻ nhắc ông
Dấu mực đề thi rêu bọc kín
Khiến người mặc khách mập mờ trông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời