Ai dám xem thường với dám khinh,
Tao đàn như kiếng để soi hình.
Tùng, Tuy hai cụ hồn chưa tán,
Lý, Đổ ngàn năm phách cũng linh.
Theo gót người xưa đi trước mắt,
Đưa chân em trẻ bước sau mình.
Khe chê những tiếng mang chi đó,
Miễn xúm ruồng cho khỏi lấp tranh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời