Bao dai non nước chẳng hay cùng,
Xin gởi hồn ta đến ở chung.
Hôm sớm cho tròn chung một tiết,
Trước sau không thẹn với ba tùng.
Quê nhà có kẻ lo săn sóc,
Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng.
Mảng tính chưa xong, vừa chớp mắt,
Trống lầu đâu đã đổ tung tung!

Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời