Nhà cửa tan tành ấy bởi đâu?
Anh em xa cách nghĩ thêm sầu.
Thương cha nhớ mẹ lòng dao cắt,
Buồn chị lo em luống bạc đầu.
Chìm nổi tấm thân nơi biển khổ,
Mịt mờ hồn phách chốn thành sầu.
Con đường hy vọng còn thăm thẳm,
Một bước trên đời một bước đau.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời