Đêm thâu ta đứng lại ta ngồi
Bèo bọt trong lòng thể bụng sôi
Kim chích chín chiều đau khó chịu
Tơ vò trăm mối gỡ không rồi
Nghĩ khi dựa gối kề bên cạnh
Nhớ lúc trao tay để xuống nôi
Chia rẽ bây giờ thành mấy ngả ?
Trời làm chi tệ lắm trời ơi!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời