Gặp gỡ nhau đây họa phước dành.
Chuyện xưa nhắc lại nghĩ buồn tênh.
Khôn đâu chí khí lo hồng hộc.
Chỉ muốn thi hồn tạ yến anh.
Nước tổ bao giờ mây sạch ngút.
Quê cha có thuở ngọn thêm ngành.
Dằn lòng tiết giữ như tòng bá.
Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh.

(Việt Nam thi nhân tiền chiến)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời