Bên trời con mắt ngó lom lom.
Chiêng gác non tây chói đỏ lòm.
Mả đá mập mờ ba bốn khóm.
Nhà tranh nhấp nhóa một hai chòm.
Đạp xe dong ruổi người đi xóm,
Mang súng xênh xang lính ngủ dòm.
Ta vẫn đường xa chưa tới chỗ,
Thu không trống đã đánh tom tom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời