Ủa này chồng, ủa này con
Duyên nợ chi xui cuộc chẳng còn
Kẻ ở một mình đau chín khúc
Người đi muôn dặm cách nghìn non
Ôm lòng biển Ấn trông mù mịt
Ngóng cổ trời Phi ngó vót non
Chua xót nỗi này ai có thấu
Xương mai ngày tháng luống hao mòn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời