Chẳng mấy ai mà dạ chẳng cùng
Gìn vàng giữ ngọc tiết như chung
Trời mây gan ốc lo đền nghĩa
Tấm mản tình duyên phải vẹn tùng
Sương nhiễu giọt sầu tươm lá chuối
Gío đưa hơi thảm phất cây tùng
Bỗng nghe đã canh năm trở
Trống đánh tùng tung tủng tủng tung.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời