Vành trăng tuy đã ngậm đầu non
Còn thấy xa xa dạng mấy hòn
Đỉnh Ngọc núi Kim hình vẫn tỏ
Sông Hương núi Ngự dẫu chưa mòn
Mõ canh xóm Vạn đương hồi cốc
Chuông sám chùa Thiên lát đánh boong
Gặp gỡ họa là khi ngủ mớ
Ủa này chồng ủa này con.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời