Hao mòn thân thiếp chỉnh lo âu
Sống thác quê người có biết đâu
Nước Cũ dẫu còn khôn nuốt thảm
Biển cừu chưa lấp dễ nguôi sầu
Lưới thưa mở đặng chăng thì mở
Phận mỏng dầu may rủi mặc dầu
Lưỡng lự ra vào trăng đã xế
Đồng hồ tích tắc suốt đêm thâu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời