Hồi nhỏ ra đi năm sáu tuổi
Bây giờ trở lại tuổi mười lăm
Hàm Rồng bến cũ nhìn không khác
Cẩm Hạt thành xưa ngó cũng nhằm
Theo mẹ nắng mưa thân thủi thủi
Nghĩ mình gió bụi bước xăm xăm
Rày đây mai đó nơi chưa định
Quen thuộc là ai kẻ viếng thăm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời